четвъртък, 21 януари 2021 г.

 Адът е празен! (и всички демони са тук) 

Не спя. И светлината ме привлича. 

Бил си сам, отегчен или тъжен. Или може само да си търсиш приключение.

Не съм за теб. И ти за мен.

Не съм те преживяла, задето никога не си се случвал.

И какво да правя. Аз се постарах и бях добра, бях съвестна, и съгласна на това да те нямам, както пожела.

И отново измина година, в която аз съм другаде, щастлива съм. Но някога сутрин се събуждам. Ти остана в съня ми.

Моля те, върви си. Нека бъда свободна. 

Аз бях силна... Защо ти не можа?